Etat Helse og velferd arbeider helhetlig og langsiktig. I tillegg til aktuelle lover, er kommunedelplanens samfunnsdel førende for satsingsområder og utvikling av tjenestene.

Satsingsområder og prioriteringer er beskrevet i interne planer som gjelder hele- eller deler av etatens tjenester: