Pasient- og brukerombudet omfatter kommunale helse- og sosialtjenester i tillegg til spesialisthelsetjenester. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for brukernes behov, interesser og rettssikkerhet.

Det er eget pasient- og brukerombud for hvert fylke. Les mer på ordningen ombudets egne nettsider.