Teamet kan tre i funksjon når en eller flere innbyggere i kommunen har opplevd:

  • brå, uventet død eller trussel om død (med brå, uventet død menes et plutselig, ikke forventet dødsfall som død ved selvmord, ulykke etc.)
  • alvorlig ulykke (alvorlig ulykke kan være trafikkulykke, arbeidsulykke eller annen ulykke som oppleves traumatisk).
  • brann

Det er ledende utrykningspersonell som bedømmer behovet for innkalling av teamet, som i så fall aktiveres innen ett døgn etter at krisen har inntruffet. Tilkalling av teamet skjer via Drammen interkommunal legevakt, tlf. 32 26 90 00.