Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd.

Søknad om ledsagerbevis fremmes av den som har behov for ledsager. Benytt søknadsskjema ledsagerbevis. Søknad, legeerklæring pluss et passfoto sendes ferdig utfylt til:

Nedre Eiker kommune
Postboks 399 
3051 Mjøndalen

eller leveres Innbyggerkontakten på rådhuset. Søknadsskjemaet kan også hentes her.