Tjenesten gis etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 b og skal være en hjelp til den som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer har behov for bistand til en meningsfull fritid.

Hvem er tjenesten for?

Mennesker kan av ulike grunner ha behov for en støttekontakt i kortere eller lengre periode. Det kan for eksempel være voksne med psykiske problemer, eldre personer, ungdommer med adferdsvansker, mennesker med bevegelseshemning eller utviklingshemming.

Hva gjør en støtte-, fritidskontakt?

En støtte-, fritidskontakt skal bistå i sosialt samvær og legge til rette for og motivere til fritidsaktiviteter. Formålet med ordningen er at den skal medvirke til å bryte isolasjon, utvide sosiale nettverk og utvikle sosiale ferdigheter. En støtte-, fritidskontakt er en privatperson uten spesiell fagbakgrunn som er oppdragstaker og mottar veiledning fra en fast kontaktperson.

Tjenesten er tredelt og organiseres som følger:

  • deltagelse i grupper
  • tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner (Fritid med bistand)
  • individuell støttekontakt

Hvordan søke om støttekontakt?

Tjenestekontoret Helse og omsorg mottar og behandler søknader om støtte-, fritidskontakt. Last ned søknadsskjema om støtte-, fritidskontakt eller henvend deg til Innbyggerkontakten.

Ønsker du å være støttekontakt for andre?

Å være støtte-, fritidskontakt er et givende oppdrag. Ved å engasjere deg har du mulighet til å bidra positivt hos noen som av ulike årsaker har en isolert tilværelse. De fleste oppdrag er ca 3 timer per uke og kompenseres etter kommunens satser, samt fastsatt utgiftsdekning. Her finner du skjema for registrering av støttekontakter.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon om tjenesten kan du ta kontakt med koordinator for støtte-, fritidskontakttjenesten Linda B. Skjersåker på tlf. 32 23 27 74 / 479 01 025.