Nøkkelinformasjon

Hjemmetjenesten har et mangfold av tjenester til personer som bor hjemme, og som på grunn av helsesvikt ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som trenger hjelp til å øve opp egenomsorgsevnen. Tjenestene kan være:

Målsetting

Å forebygge sykdom, forhindre sykehusinnleggelser, gi  tilrettelegging og veiledning slik at innbyggerne kan bo lenger i eget hjem.

Hvem kan få tjeneste?

Minst et av kriteriene må være oppfylt for å få innvilget tjeneste:

 • At du selv ikke er i stand til å dekke dine grunnleggende behov.
 • At du ikke er i stand til å gi deg selv nødvendig medisinsk behandling.

Viktig å vite for deg som mottar hjemmetjenester

For at de ansatte skal kunne utføre arbeidet sitt, er det viktig at du:

 • Er kjent med vedtaket ditt.
 • Oppgir EN person som nærmeste pårørende eller verge, som vi kan forholde oss til ved behov. Det er viktig at du velger en person du kan stole på og som kan videreformidle beskjeder om nødvendig.
 • Sørger for at oppkjørselen din er måkt og strødd.
 • Respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller gaver.
 • Stiller deg positiv til å oppbevare og bruke ergonomiske hjelpemidler som hjemmesykepleien har behov for å benytte. Dette for å sikre deg og for å forebygge arbeidsbelastninger hos de ansatte.
 • Gir ditt samtykke til at hjemmesykepleien kan innhente informasjon fra fastlege og andre instanser for å gi deg en riktig tjeneste.
 • Gir beskjed dersom avtalen med hjemmesykepleien ikke kan overholdes, for eksempel på grunn av at du er bortreist. Hvis du har besøk og de kan hjelpe deg må du ringe oss å gi beskjed om dette.
 • Er forberedt på at enkelte ansatte i hjemmesykepleien ikke ønsker å komme i nærkontakt med husdyr.
 • Ikke røyker i hjemmet når hjemmesykepleien er der. Dette gjelder også andre som befinner seg i hjemmet ditt. Det bør luftes før forventet besøk av hjemmesykepleien.
 • Gir oss tillatelse til å sette opp en nøkkelsafe hvor vi kan oppbevare din nøkkel, hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv.
 • Forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med. Vi ber deg om å benytte Ros og Ris –skjema.

Kontakt med hjemmetjenesten

For å få bistand fra hjemmetjenesten må du søke om dette. Informasjon om tjenester og søknadsskjema.

Er du pårørende eller mottar tjenester, kan du henvende deg til hjemmetjenesten via resepsjonen i åpningstiden.

Telefonnummer til tjenesten skal også ligge i permen du har fått fra hjemmetjenesten.

Telefon

32 23 69 20 (resepsjon)

Besøksadresse

Øvre Torggate 7
3050 Mjøndalen

Sudhir Sharma

Virksomhetsleder Samordna tjenester i hjemmet

TELEFON

32 23 69 20 (resepsjon)

BESØKSADRESSE

Øvre Torggate 7 
3050 Mjøndalen