Skissetegning av BråtaBråta helse- og aktivitetssenter inneholder aktiviteter og tilbud til innbyggere i Nedre Eiker, samt korttidsplasser for tilstander som krever tett oppfølging av helsepersonell. Under finner du en kort beskrivelse av aktiviteter og tilbud. 

Bassengdriften på Bråta er privat drevet av Blekkspruten A/S.

Blekkspruten driver også Bråta Hud & Velværeklinikk.

Kontaktinformasjon:

 • Blekkspruten: 32 87 59 00
 • Bråta Hud & Velværeklinikk: 906 65 187

Se Blekksprutens hjemmeside

Jaktbua Pub har skjenkebevilling med alle rettigheter. Puben holder åpent til faste arrangementer og etter behov. Senteret er spesielt kjent for sine månedlige dansekvelder med levende musikk. På disse kveldene fyller beboere og øvrige innbyggere dansegulvet, og tiltaket er noe som bare må oppleves.

Midt på torget ligger kiosken, bemannet av frivillige, som selger helt dagligdagse ting som aviser, is, sjokolade med mer. Resepsjonisten på Bråta har oppfølging av daglig drift.

Kultur- og aktivitetstorget er selve pulsåren på Bråta. Her er det åpent for alle innbyggere. Aktiviteter, arrangementer og sosialt liv er trekkplasteret.

Mer informasjon om kulturtilbudet på Bråta finner du på sidene til "Den kulturelle spaserstokken"

På Bråta er det både privat frisør, fotpleier og hudklinikk. Alle innbyggere i alle aldre kan benytte dette tilbudet.

Kontaktinformasjon

 • Bråta Hårkrok: telefon 900 57 069
 • Bråta Fotklinikk: telefon 32 23 64 93 eller 997 39 282
 • Bråta Medisinske Hudklinikk: telefon 413 01 308, e-post 

Dette kan vi hjelpe med:

 • Undersøkelse/vurdering og oppfølging av barn/unge med funksjonshemming eller motoriske problemer
 • Hjelpemiddelformidling
 • Boligtilpasning
 • Veiledning
 • Informasjon
 • Brukergruppe
 • Funksjonshemmede barn/unge med medfødt lidelse, sykdom, eventuell skade samt barn/unge i risikosonen

På Bråta er det kommunalt ansatte ergo- og fysioterapeuter. I treningssalen organiseres både individuell trening og gruppetrening. 

Senteret samarbeider også med private fysioterapeuter. Etter kl. 1300 er det private fysioterapeuter som disponerer salen.

Ergo- og fysioterapeuter kan også benytte basseng og sanserom i sitt behandlingstilbud.

Barnefysioterapi

Behandling av barn kan foregå i grupper og/eller som individuell behandling. Senteret har eget treningsrom for behandling av barn. 

Kontaktinformasjon:

 • Kommunens ergo- og fysioterapeuter for voksne og barn: 32 23 64 00
 • Private fysioterapeuter, voksne: Elin Panzer: 915 99 568 og Geir Eithun 906 79 903
 • Privat fysioterapeut, barn: Frøydis Løkensgaard, tlf 920 42 490

Les mer om Ergo- og fysiotrapitjenesten

Lokale foreninger, herunder Kiwanis og Lions, er representert på Bråta helse- og aktivitetssenter og bidrar i ulike aktiviteter. I tillegg er enkeltstående personer tilknyttet senterets frivilligstab. Vi vil gjerne ha flere frivillige på Bråta. Ta kontakt med resepsjonen på tlf. 32 23 64 00 så formidler de kontakt videre.

Bak hovedbygget på Bråta ligger en "landsby", bestående av et dagsenter for personer med demens og 54 omsorgsboliger. Boligene er delt inn i forskjellige kategorier ut i fra den enkeltes behov: Leiligheter for eldre med lite pleiebehov, stort pleiebehov og for personer med demens. De fleste av leilighetene har personalbase med døgnbemanning. De frittstående omsorgsboligene (8 stk.) har ikke bemanning.


Boligene skal gi den enkelte bruker trygghet, sosiale aktiviteter og mulighet til å mestre mest mulig selv i hverdagen. Boligene eies dels av Nedre Eiker Boligbyggelag og dels av Nedre Eiker kommune. Kommunen har tildelingsrett på boligene som boligbyggelaget eier.

I hovedbyggets 2. etasje er det totalt 32 plasser fordelt på 4 avdelinger med fokus på rehabilitering, opptrening, utredning, igangsetting av behandling og pleie og lindrende behandling. 

Vår behandlingsfilosofi bygger på tverrfaglighet i samarbeid med pasient, pårørende og omgivelser. Vi har ansatte sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeuter og sykehjemsleger.

Senteret har også kommunale akutte døgnplasser. 

Informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Sanserommet er et rom designet for å stenge ute forstyrrende lyder, lys eller andre påvirkninger som kan være til hinder for opplevelse, læring og avslapning. På den måten stimuleres sansene hos personen på en naturlig måte i. Rommet blir brukt av ulike aldersgrupper til personer med ulike behov. Rommet kan bookes i resepsjonen på telefon 32236400, den som booker rommet må ha kunnskap om bruk av rommet selv.

Det finnes to dagsentra i tilknytning til Bråta helse- og aktivitetssenter: Et i 1. etasje i hovedhuset, og et tilknyttet boligene rundt. Dagsentrene har forskjellige tilbud og aktiviteter. Les med om dagsentrene her.

Åpningstider

Resepsjon:
kl. 07.30-15.00 på hverdager

Bråta kafe:
Mandag–torsdag kl. 09.30-15.00
Fredag kl. 09.30–14.30
Lørdag: Stengt
Søndag kl. 12.00–14.30

Telefon

32 23 64 00 (resepsjon)

Besøksadresse

Bråtaveien 2
3050 Mjøndalen