Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand for sterkt funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Hva inneholder tjenesten?

Innen de timerammer som kommunens vedtak om personlig assistanse angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, samt hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.
Den som søker må ivareta arbeidslederrollen og påta seg ansvaret for innholdet av tjenesten. Arbeidsleder har ansvar for å lage turnus for sin(e) assistent(er). Det gis opplæring i arbeidslederrollen.

Hvem kan få tjenesten?

  • Søker må bo i kommunen.
  • Søker må være under 67 år.
  • Det skal være et stort hjelpebehov. Hjelpebehovet skal være beregnet til over 32 timer pr. uke, rettighetsfestet BPA. Dersom behovet er under 32 timer pr. uke kan kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å organisere tjenester innenfor BPA.
  • Søker må selv ønske hjelpen, og ha evne og vilje til å planlegge sin hverdag.

Søke om BPA

Søknad om brukerstyrt personlig assistanse gjøres via søknadsskjema til tjenestekontoret.

Når tjenesten er innvilget, kan du velge hvem som skal utføre tjenesten.

Valg av tjenesteleverandør

Foruten kommunen selv, kan du velge mellom følgende firma som kommunen har avtale med:

Informasjonsbrosjyre