Hjemmehjelptjeneste kan være kort- eller langvarig.

Har du vanskelig for å mestre dagliglivets gjøremål i hjemmet? Da kan du ha rett til hjelp. 

Kriterier for å få tjenesten

 Minst ett av disse kriteriene må være til stede:

 • Du må være helt avhengig av hjelp til dagliglivets nødvendige gjøremål i hjemmet
 • Du må være helt avhengig av hjelp til nødvendig opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål i hjemmet
 • Ved innvilgelse av tjenesten må nødvendig rengjøringsutstyr som støvsuger, vaskeutstyr, vaskemidler etc. være tilgjengelig.

Hjemmehjelpen utfører disse tjenestene

 • Allminnelig renhold av nødvendige bruksrom
 • Hjelp til å bestille nødvendige varer
 • Vask av tøy
 • Vindusvask, klesvask og sengetøyskift
 • Hjelp til å bestille matvarer - dette forutsettes at varene blir hjemkjørt av butikken. Du betaler selv for varetransporten etter avtale med butikk.

Hjemmehjelpen utfører ikke

 • Følge til lege, tannlege, frisør og liknende, dette utføres i hovedsak av pårørende
 • Handling, baking og laging av varm mat
 • Hovedrengjøring, rengjøring og banking av tunge tepper, madrasser og flytting av tunge møbler
 • Ytre vedlikehold av hus, hage, brøyting, vedhugging
 • Stell av dyr
 • Pussing av sølv, kobber etc.
 • Arbeid som er forbundet med risiko
 • Vasking av vinduer som er vanskelige å komme til
 • Oppgaver tilknyttet gjester
 • Vedlikehold av klær og tekstiler, stryking o.l.

Priser og søknad om hjemmehjelp

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Se priser og søknadsskjema.