Har du vanskelig for å mestre dagliglivets gjøremål i hjemmet? Da kan du ha rett til hjelp.

Hvem kan få hjemmehjelp?

  • Personer som er avhengig av hjelp til dagliglivets nødvendige gjøremål
  • Personer som er avhengig av hjelp til opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål

Hjemmehjelpen utfører disse tjenestene

  • Allminnelig renhold av daglig bruksrom
  • Vindusvask, klesvask og sengetøyskift
  • Hjelp til å bestille matvarer

Priser og søknad om hjemmehjelp

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Kontor for tjenestetildeling og samordning tar i mot søknad og vurderer om kriteriene for å få kommunal hjemmehjelp er oppfylt.  Se priser og søknadsskjema.