Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.

Lengst mulig i eget liv

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og klare deg lengst mulig i eget hjem. Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å oprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktivteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.

Om tjenestene

Tjenestene kan innebære:

  • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
  • Velferdsteknologi
  • Medisinsk behandling
  • Personlig stell og hygiene
  • Tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
  • Veiledning og opplæring, hjelp til bestilling av nødvendige hjelpemidler
  • Ombringing av middag

Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie. Informasjon om søknad om hjemmesykepleie.