Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan være kort- eller langvarig, og omfatter også omsorg i livets siste fase.

Målsetting

Å forebygge sykdom, forhindre sykehusinnleggelser, gi tilrettelegging og veiledning slik at innbyggerne kan bo lenger i eget hjem.

Hvem kan få tjenesten?

Hjemmesykepleie er et tilbud for dem som på grunn av helsesvikt ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som trenger hjelp til å øve opp egenomsorgsevnen.

Kriterier for å få tjenesten

Minst et av kriteriene må være oppfylt

 • At man selv ikke er i stand til å dekke sine grunnleggende behov.
 • At man ikke er i stand til å gi seg selv nødvendig medisinsk behandling.

Tjenester vi kan gi

 • Medisinsk behandling delegert fra lege.
 • Hjelp til personlig hygiene, ernæring, av- og påkledning og liknende gis etter individuell vurdering.
 • Hjelp til sårskift og injeksjoner til brukere som ikke er i stand til å benytte egen lege eller poliklinikk. Utføres kun unntaksvis i helgene.
 • Veiledning/opplæring og hjelp til bestilling av nødvendige hjelpemidler.
 • Medisinadministrering av medisiner pakket som multidose. 
 • Ombringing av middag til personer som er innskrevet i hjemmetjenesten, og som er avhengig av dette av ernæringsmessige årsaker. For å få levert middag i helgene, må du også er være avhengig av dette tilbudet gjennom resten av uka.

Tjenester vi ikke utfører

 • Bestilling og henting av medisiner på apotek. Dette utføres vanligvis av deg selv eller pårørende. 
 • Hårpleie og fotpleie skal normalt utføres av frisør og fotpleier.
 • Hjemmetjenester skal ikke ytes når brukeren oppholder seg i institusjon, for eksempel på korttidsopphold, avlastningsopphold eller dagsenter.

Det kreves ikke betaling for hjemmesykepleie. Informasjon om søknad om hjemmesykepleie.