Virksomhet for tjenestetildeling og samordning holder til i tilknytning til rådhuset i Mjøndalen. 

Funksjoner

  • Tjenestetildeling. Virksomheten mottar og saksbehandler alle søknader om helse- og velferdstjenester i kommunen. 
  • Koordinerende enhet.  Koordinerende enhet skal ivareta at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud fra kommunen, på tvers av etater og tjenesteområder.
  • Individuell plan. Koordinerende enhet har også ansvar for å finne koordinator tjenestemottakere som har individuell plan
  • Kreftkoordinator gir råd og veiledning til pasienter og pårørende for å sikre best mulig livskvalitet og trygghet for den enkelte.

Spørsmål om tjenester eller utfylling av søknad

Ta kontakt med virksomhet for tjenestetildeling og samordning dersom du har spørsmål. Du treffer saksbehandlere ved henvendelse til kommunen på tlf. 32 23 25 00 mellom klokken 10.00 og 15.00.

Nøkkelinformasjon

Iren solberg

Virksomhetsleder Tjenestetildeling og samordning

Mob: 415 04 540

Åpningstider

Mandag-fredag kl.10-15 

Telefon

32 23 25 00

E-post

Besøksadresse

Gamle Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen