Kreftkoordiantors viktigste oppgave er å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende for å sikre best mulig livskvalitet og trygghet for den enkelte kreftpasient. Som pasient eller pårørende kan du ta kontakt med kreftkoordinator for å:

  • få råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering eller omsorg ved livets slutt
  • få orientering om relevante tilbud og tjenester fra kommunen
  • få hjelp til oppfølging av barn og ungdom som er pårørende

Du trenger ikke å søke kommunen om tjenester for å ha kontakt med kreftkoordinator.

Kontaktinformasjon:

JohannesenAnn Karin Johannesen er kreftkoordinator og har kontor ved rådhuset i Mjøndalen. Du treffer henne på e-post eller via innbyggerkontakten på telefon 32 23 25 00.

Du kan også komme i kontakt med kreftkoordinator ved å henvende deg til hjemmetjenesten i kommunen.