Følg Kulturkontoret på Facebook

Det arrangeres mange spennende kulturaktiviteter. Kulturkontoret bruker først og fremst Facebook til å informere om dette.

Gå til Kulturkontorets Facebook-side

Siri Sørensen

Kommunalsjef Oppvekst og kultur

Jorunn Larsen

Kultursjef

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Arbeidergata 37, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00