Den kulturelle skolesekken (DKS) er forankret i læreplanverket. Målsettingen er at Den kulturelle skolesekken skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Tilbudene i DKS er kvalitetssikret, forankret profesjonelt og lokalt i kunst- og kulturlivet. Det er en grunnstamme av tilbud for alle barn hvert skoleår bestående av musikk, billedkunst, scenekunst, litteratur, kulturarv og film.

DKS lokalt samarbeider tett med Buskerud fylkeskommunes regionale kulturelle skolesekk og Drammens Museum. I den lokale delen av DKS skal elevene møte kunst- og kulturuttrykk gjennom deltakelse og aktivitet i samhandling med profesjonelle utøvere. 

Lokal DKS

Lokale utøvere kan melde inn tilbud om deltagelse i lokal DKS.  Frist for dette er 20.januar hvert år.

Årsplan for aktiviteter DKS på skolene

Brosjyre for 1. klasse

Strategiplan 

Strategiplanen for "Den kulturelle skolesekken" i Nedre Eiker skal gi rammer for tiltak og organisering av aktivitet i perioden. Den viser sammenhengen mellom nasjonale og lokale målsettinger, tydeliggjør ansvar og gir rammer for organisering og økonomiske rammer.

Strategiplan "Den kulturelle skolesekken 2015-2019"