Sjekkliste for kuklturkontakter før og etter DKS-besøket

I forkant av besøket

 • Er nøyaktig tidspunkt for forestillingene avtalt med utøver?
 • Hvem tar imot utøverne når de ankommer skolen?
 • Hvor skal arrangementet være?
 • Er lokalet booket/holdt av for dagen?
 • Skal det settes ut stoler?
 • Er det tilstrekkelig med strøm?
 • Er informasjon om besøket gjort kjent for kontoret, elever og resten av personalet?
 • Er elevene godt forberedt på besøk?

Gjennomføringsdagen

 • Er stoler satt ut?
 • Er lokalet/scenen klargjort?
 • Er bærehjelp på plass?
 • Er kaffe/te/vann tilgjengelig for utøverne?
 • Er skoleklokken skrudd av?
 • Hvem introduserer?
 • Hvem takker?
 • Bilde/nyhet om forestillingen er lagt ut på skolens Facebookside.