I Nedre Eiker kommune legger vi stor vekt på å gi eldre gode kulturopplevelser. Hver måned har vi et innholdsrikt program gjennom "Den kulturelle spaserstokken" og Dagaktiviteten.

Illustrasjonsbilde

Program for august kommer i løpet av sommeren.

Hva er "Den kulturelle spaserstokken"?

Den kulturelle spaserstokken er en statlig økonomisk støtteordning der målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Ordningen fremmer økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt. Spaserstokken skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.