I Nedre Eiker kommune legger vi stor vekt på å gi eldre gode kulturopplevelser. Hver måned har vi et innholdsrikt program gjennom "Den kulturelle spaserstokken"

Illustrasjonsbilde

 Her kan du se program for november som pdf.

Hva er "Den kulturelle spaserstokken"?

Den kulturelle spaserstokken er en økonomisk støtteordning der målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Ordningen fremmer økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt. Spaserstokken skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.