Helsetjenesten i kommunen tar vannprøver på de populære badeplassene Hagatjern og Årbogen. Målingene tatt i juni og august viser at vannet inneholder få bakterier.

    Uke 22 Uke 32
Hagatjern

Intestinale enterokokker /100ml

1 -
  E.coli /100ml <2 -
Årbogen Intestinale enterokokker /100ml 1

-

  E.coli /100ml 15 -

Kvalitetsnormer for badevann

Badevannskvaliteten bedømmes i henhold til EU-direktivet (Directive 2006/7/EC) for badevannskvalitet. Bakterieprøvene er et mål for om vannprøvene er forurenset med kloakktilsig.

Parameter God Mindre god Dårlig
Intestinale enterokokker /100ml <100 100-1000 >1000
E.coli /100ml <100 100-1000 >1000

Forklaring

Intestinale enterokokker: Avføring er den viktigste kilden til intestinale enterokokker, men de kan også forekomme som miljøstammer som lever i jord og på plantemateriale. Mennesker har mindre mengder av intestinale enterokokker i avføring enn av koliforme bakterier, mens det omvendte kan være tilfelle for enkelte husdyr. Da intestinale enterokokker har noe lenger overlevelse i ferskvann enn koliformgruppen vil de kunne indikere eldre forurensning.

E. coli: E. coli er en bakterie som med sikkerhet stammer fra tarmen til mennesker eller varmblodige dyr. Disse bakteriene har begrenset overlevelsestid i vann. Forekomst av slike bakterier er et sikkert tegn på fersk forurensning med avføring fra dyr eller mennesker.