Utstyrsbasen

Utstyrsbasen er et tilbud fra Nedre Eiker kommune, der innbyggerne kan låne bl.a.vinterutstyr gratis. Mer informasjon om Utstyrsbasen

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Informasjon og kontaktinformasjon om frivilligsentralen.