Utstyrsbasen

Utstyrsbasen er et tilbud fra Nedre Eiker kommune, der innbyggerne kan låne bl.a.vinterutstyr gratis. Mer informasjon om Utstyrsbasen

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Informasjon og kontaktinformasjon om frivilligsentralen.

Aktiv Eiker

Aktiv Eiker eies av Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune. Hovedmålet er å få flere i fysisk aktivitet i tråd med gjeldende anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Mer informasjon om Aktiv Eiker