Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Lønnen er gleden over å bruke seg selv!

Frivilligsentraler er møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Noen har en hobby de gjerne vil dele med andre, andre har et behov for å komme seg ut og møte nye mennesker. Hos Frivilligsentralen er alle like velkomne! Vi samarbeider med enkeltpersoner og frivillige organisasjoner. Sentralen er et supplement til offentlig virksomhet, og erstatter ikke eksisterende tiltak eller lønnet arbeid.

Har du:

  • Litt tid til overs og vil gjerne gjøre noe, for deg selv og andre?
  • En interesse som du vil dele med andre?
  • Lyst til å skaffe deg en ny referanse for din jobbsøking?

Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Våre tjenester er gratis, men den frivillige skal ha dekket kjøring, bussbillett eller direkte utgifter.

Se også nettsiden til Norges Frivilligsentraler

Nøkkelinformasjon

 

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl.10.00 - 14.00

Telefon

32 23 28 55 / 995 42 524

E-post

Besøksadresse

Arbeidergata 37
3050 Mjøndalen