Nedre Eiker kommunes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg for perioden 2017–2020 (KIFFA-planen).

KIFFA-planen er et politisk og faglig styringsdokument for kommunen, og for kommunens samarbeid med frivillige lag og foreninger innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

I samfunnsdelen til Nedre Eiker kommunes kommuneplan (2015-2026) er folkehelse tatt inn som et eget satsingsområde. KIFFA-planen bygger blant annet på dette, og hovedmålet for planen er at Nedre Eikers helseprofil skal være på høyde med de beste i landet.

  • Mål for fysisk aktivitet: Innbyggerne i kommunen oppfyller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet.
  • Mål for idrett: Kommunen samarbeider med idretten om å tilrettelegge for gode og mangfoldige tilbud i idrettslagene.
  • Mål for friluftsliv: 90 % av kommunens innbyggere utøver friluftslivsrelaterte aktiviteter ukentlig.

Her er planen (PDF)