Det finnes godt med aktivitetsområder og rekreasjonsområder for barn, unge og voksne.

Hagatjern, turområde med badeplass og fiskemuligheter, Mif-hytta med turstier på sommeren og skiløyper, lavvo og akebakke på vinteren og Årbogen idrettspark med både mulighet for skogsturer og badeplass er populære utfartssteder.

Av sentrumsnære parker og grøntområder kan nevnes Tusenårsstedet i Krogstadelva, Wildenveys plass og Vikhagan park, begge i Mjøndalen. 

Lekeplasser i sentrumsområder finner du i Vikhagan ved Stadionkvartalet, Møllenhoff og ikke minst lekeplassen ved torget i Mjøndalen. Tusenårsstedet er under rehabilitering og her skal det også anlegges lekeapparater.

Oversikt over idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Det er kommunens eiendomsavdeling som forvalter og vedlikeholder parker, grøntarealer, lekeplasser og idrettsanlegg. 

Kommunale lekeplasser blir hvert år kontrollert av ekstern lekeplasskontrollør. Ta kontakt ved feil eller mangler på kommunale lekeplasser.

Eiendomsavdelingen kan kontaktes via innbyggerkontakten, telefon 32 23 25 00 eller e-post .