Alle bedrifter som selger eller viser film, DVD, video i næring må søke om kommunal konsesjon. Konsesjonen gis for inntil 4 år.

Last ned søknadskjema (PDF). 

Søknad: Ta kontakt med kulturkontoret i Mjøndalen om tidsramme for søknader.

Vilkårene gjelder for alle som skal drive omsetning eller visning av film eller videogram i næring i eller fra Nedre Eiker kommune. Bestemmelsene er gitt med hjemmel i Lov om film og videogram.

Husk at filmen også må være aldersmerket. Se Medietilsynets nettsider for mer informasjon.

Skjemaet returneres signert til: Nedre Eiker kommune - Kultur og fritid, Postboks 399, 3051 Mjøndalen. Skjemaet kan også skannes og sendes til e-postadressen:

Ta kontakt med kulturkontoret for ytterligere informasjon.