Nedre Eiker kommune har tre kulturstiftelser.

Portåsen

Høsten 2009 dannet Nedre Eiker kommune den ideelle stiftelsen Portåsen, samtidig som Portåsen formelt ble overtatt fra slekninger av Herman Wildenvey. Stiftelsens formål er å eie og drive eiendommen Portåsen, og gjennom utvikling, utbygging og drift av eiendommen gjøre denne til et senter for formidling av Herman Wildenveys liv og diktning.

Hjemmesiden til Portåsen

Verkstedet

Stiftelsen ble opprettet ved et vedtak i kommunestyret i 2000. Initiativtaker og pådriver var daværende ordfører Rolf Bergersen. Som navnet antyder, er det stiftelsens oppgave å arbeide for å ta vare på kulturverdier som er knyttet til industrien i bygda i gammel og ny tid. Stiftelsen har tilhold på Solberg Spinderis område.

Hjemmesiden til stiftelsen Verkstedet

Temte gård og Bygdesamling

Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling ble vedtatt etablert av kommunestyret i 2007. Stiftelsens formål er å eie og drive eiendommen Temte Gård og Bygdesamling, og gjennom dette ta vare på, utvikle og formidle historien og kulturen som er knyttet til gården, samlingene og kommunens landbrukshistorie. Temte Gård og Bygdesamling skal i tillegg være møteplass og arena for lokale, regionale og nasjonale kunstnere og kulturarbeidere og for alle former for kulturopplevelser.

Hjemmesiden til Temte Gård og Bygdesamling