Hvert år utlyses og deles det ut stipender, priser og fond i kommunens regi. Stipendene og kulturprisen har egne retningslinjer.

Kulturpris

Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats. Tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Nedre Eiker kommune. Alle kan foreslå kandidater for kulturprisen. Informasjon om søknad og søknadsfrist. 

Kulturstipend

Nedre Eiker kommunes kulturstipend har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere, kulturarbeidere og kulturutøvere i kommunen. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innenfor kunst og kultur. Informasjon om stipendet og søknadsrutiner.

Stipend for billedkunstnere

Barbra Vogler og Gudbrand Mos stipendfond

Stipendet kan søkes av yngre kunstnere (inntil 45 år) med spesiell begavelse innen bildende kunst og kunsthåndverk. Søkerne må være bosatt i eller ha en spesiell tilknytning til Nedre Eiker kommune. Stipendets formål er å gi oppmuntring, hjelp til videre utdanning og utvikling, støtte til studiereise eller lignende. Informasjon om stipendet og søknadsrutiner

Nedre Eiker kommunes byggeskikkspris

Byggeskikkprisen deles ut hvert annet år og skal sette fokus på arkitektur og byggeskikk på nye bygg eller restaurerte byggninger i kommunen. Informasjon om prisen og søknadsrutiner

Nedre Eiker kommunes Mannskorfond

Prisen deles ut hvert annet år til uttøvere eller organisasjoner som har bemerket seg innen sang- og musikkfeltet i kommunen. Informasjon om fondet og søknadsrutiner

Else Marie og Arvid Falks legat for personer bosatt i Nedre Eiker

Midlene kan søkes av institusjoner (kommunale og private), enkeltpersoner, grupper og lag. Informasjon om legatet og søknadsrutiner.