Nedre Eiker Mannskors Fond ble opprettet i 1992 etter initiativ fra en av representantene i mannskoret den gang. Mannskoret ble lagt ned og koret ønsket at de gjenstående midlene skulle overføres til et fond.

Statuttene sier:

Fondets avkastning skal tildeles sangutøvere i Nedre Eiker kommune. Det være seg enkeltpersoner, en gruppe eller en forening som spesielt i sitt arbeid i og for sanglivet har gjort seg fortjent til dette etter søknad.

Fondets forvaltere kan bestemme at fondets midler ikke skal utbetales et år dersom de etter en samlet vurdering ikke finner aktuelle kandidater. Rentene skal da tilføres fondets kapital.

Søknadsfrist: Deles ikke ut i 2019

Send søknaden til Nedre Eiker kommune - Kultur og fritid, Postboks 399, 3051 Mjøndalen. Søknader kan også sendes på e-post til: 

Merk søknaden "Stipend og priser".