Tilskudd til allmennkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjoner som har flere enn 15 medlemmer og er åpen for alle kan søke kommunen om tilskudd.
Les mer om ordningen.

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Nedre Eiker kommune tilbyr foreninger i kommunen å registrere seg i den landsomfattende Tilskuddsportalen. Portalen gjør det enklere for lag og foreninger å få oversikt over støtte- og tilskuddsordninger de kan søke på. I tilskuddsportalen finnes også nyheter om tilskudd og søknadsfrister.

For å få tilgang må organisasjonen være registrert i Brønnøysundregistrene som en forening/lag/innretning eller et kirkelig fellesråd. Har ikke organisasjonen et organisasjonsnummer kan dere registrer dere i Frivillighetsregisteret for å få et organisasjonsnummer.

Slik bruker du tilskuddsportalen:

  1. Registrer deg på tilskuddsportalen.
  2. Du får opp en side hvor du bekrefter at informasjonen du har sendt er korrekt.
  3. Logg inn ved å klikke lenken i e-posten du mottar. Lenken er gyldig i 5 dager, men du kan registrere deg på nytt så mange ganger du ønsker.

 Videoveiledning for bruk av tilskuddsportalen

Registrering i frivillighetsregisteret

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. De kan søke om momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester. Det kan også være offentlige eller private tilskuddsordninger som forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret.

Registrering i Frivillighetsregisteret

Oversikt over alle foreninger som er registrert i Nedre Eiker