Gjelder Ekneshallene og skolenes gymsaler.

Søknad om treningstider i skolenes gymsaler

Søknadsskjema fylles ut, og sendes den enkelte skole. 

Treninger for barn under 18 år er gratis. Voksne betaler kr 160.- pr. time

Søknad om treningstider i Ekneshallene  

Søknadsskjema fylles ut og sendes:

Nedre Eiker kommune, Etat Oppvekst og kultur, Postboks 399, 3051 Mjøndalen