Du som innbygger kan hjelpe til å redusere faren for flomskader!

Flommen Frida var en ny påminnelse om at det er et stort problem at sidebekker er oppdemt av hageavfall og annet som er kastet langs og i bekkene. Dette avfallet blir dratt med av flomvannet og samler seg til demninger eller tilstopper rør og rister. Dermed må bekken finne nye løp, noe som kan føre til skade på hager, kjellere, veier og broer.

Slik kan du bidra

  • Ikke tømme hageavfall eller annet avfall ved eller i bekker
  • Ikke rydde skråninger mot bekker for naturlig vegetasjon
  • Ikke fylle ut jord, stein eller annen masse i bekkeløp eller i skråning mot bekker
  • Ikke iverksette egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen
  • Melde fra hvis du vet om steder som kan utgjøre fare for oppdemming eller utgraving
  • Søke informasjon dersom det er noe du lurer på. Ring gjerne Innbyggerkontakten på tlf. 32 23 25 00.