Ønsker du å reparere skade som flom har påført tomten din, eller ønsker du å flomsikre tomten din, ber vi om at du går frem på følgende måte:

  1. Kontakt en godkjent entreprenør eller konsulent.
  2. Be entreprenøren/konsulenten utarbeide en tegning av tiltaket i plan og profil.
  3. Hvis ønskelig kan prosjektgruppa for "Håndtering av flom i Nedre Eiker" gi en faglig vurdering av tegningen før tegningen sendes til kommunens byggesaksavdeling. Benytt da adressen: Håndtering av flom i Nedre Eiker, Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen.
  4. Send tegningene til kommunens byggesaksavdeling og be om forhåndskonferanse.