I Nedre Eiker har vi i dag flere fremmede plantearter som truer vår naturlige flora. For å bekjempe fremmede arter som lupiner, kanadagullris og russekål inviteres innbyggerne til felles innsats for å fjerne skadelig planter

Hva er fremmede arter?

Fremmede arter er arter som har fått menneskelig hjelp til å spre seg inn i områder der de ikke hører naturlig hjemme. På verdensbasis regnes fremmede skadelige arter som en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold.

Er alle fremmede arter skadelige?

Ikke alle fremmede arter er skadelige. Det er bare noen få av de over 1700 fremmede planteartene som finnes i Norge, som utgjør en trussel mot stedegent naturmangfold. Dette er arter som sprer seg uhemmet og fortrenger vår hjemmehørende flora. Noen av disse plantene kan til og med endre livsmiljøet og naturen der de etablerer seg, og på den måten true ikke bare plantelivet, men også insekter, dyr og fugler. 135 fremmede plantearter har blitt plassert på Artsdatabankens svarteliste fordi de utgjør en høy risiko. Lurer du på hvilke arter som er satt på Norsk svarteliste? Se artsdatabanken.no/fremmedearter.

Fremmede plantearter i Nedre Eiker


I Nedre Eiker har vi flere fremmede arter. De fleste kjenner til brunsneglene, men vi har også flere fremmede planter som utgjør en trussel mot naturmangfoldet i kommune. I brosjyren «Fremmede, skadelige planter – hvordan blir vi kvitt bølleplantene?» kan du lese mer om hvordan du kan bekjempe de skadelige planteartene:

Bli med i lukekorpset!

Nedre Eiker kommune, Naturvernforbundet i Eiker og Buskerud Botaniske forening samarbeider om bekjempelse av fremmede planter i kommunen vår. I den forbindelse inviterer vi innbyggerne til felles innsats for å fjerne skadelige planter. Disse truer vår lokale flora og våre sjeldne orkidéarter. Sammen med dere ønsker vi å luke og fjerne de svartelistede plantene ved å arrangere dugnader på ulike steder i kommunen. For å lykkes er vi helt avhengige av frivillig innsats fra innbyggerne gjennom etablering av "lukekorps" i lokalmiljøene.

I 2015 arrangerte vi lukedugnad for å fjerne kanadagullris ved Miletjern, og i 2016 arrangerte vi lukedugnad for å fjerne lupiner ved Solbergfjell naturreservat. Er du interessert i mer informasjon eller kanskje du ønsker å delta på neste lukedugnad? Ta gjerne kontakt med kommunen for mer informasjon.

Hva gjør vi med det vi luker av fremmede arter?

  • Planter som plukkes mens de er i knopp og før blomstene har dannet frø, kan ligge igjen på bakken.
  • Mindre mengder med planterester (blomster, frø og røtter) kan puttes i en tett plastpose og kastes i restavfallet.
  • Større mengder legges i søppelsekker, lukkes godt og leveres til en egen kontainer på gjenvinningsstasjonen på Mile. Slike kontainere er også satt ut på gjenvinningsstasjonene i Røyken og Drammen.
  • Privatpersoner/husholdninger leverer gratis.

Les også:

Kilder: Fylkesmannen i Buskerud, Fagus faktaark og Nedre Eiker kommune
Foto: Kristin Vigander, Honorata K. Gajda, Ivar Holtan og Billy Wilson