På vegne av kommunen startet Isachsen Grøntmiljø å bekjempe kjempebjørnekjeks ved Ulverudbekken fredag 10. juli 2015. Kjempebjørnekjeks er en uønsket art i Norge, og i Nedre Eiker finnes planten langs Ulverudbekken sør og nord for Gamle Riksvei.

Kjempebjørnekjeks er en planteart som ikke hører naturlig hjemme i Norge og går derfor under betegnelsen "fremmede arter". Ikke alle fremmede arter er skadelige og kun noen få utgjør en trussel mot stedegne norske planter. Kjempebjørnekjeks er imidlertid en av artene som utgjør en høy risiko mot stedegne planter. I tillegg inneholder arten plantesaft som ved berøring kan gi alvorlige hudskader i sollys.

Hva gjør kommunen?

For å bekjempe kjempebjørnekjeksen er det nå satt i gang tiltak. Blomster på kjempebjørnekjeks som er klare til å spre frø, blir sprøytet og fjernet. Området hvor arbeidet pågår er merket med skilt. For å fjerne kjempebjørnekjeksen helt vil det trolig være behov for tiltak en til tre ganger i året de neste seks til åtte årene.

Hva kan du gjøre?

Det er viktig at du ikke går inn i området hvor det gjennomføres tiltak siden frø lett kan feste seg på klær og sko og spres videre til nye områder. Dersom du tror du har kjempebjørnekjeks i nærheten av der du bor, er det fint om du sier fra til kommunen.

Les mer om kjempebjørnekjeksen i faktaark fra: