Nesten 70 personer var med da det torsdag blei arrangert lukedugnad for å fjerne den fremmede arten kanadagullris ved Miletjern. En ekstra stor takk sendes til elever fra Mjøndalen og Rosendal skole, som var med på dugnaden til tross for noe grått og vått vær.

Kanadagullris blei dratt opp med rot, pakka i søplesekker og kjørt til gjenvinningsstasjonen på Mile. Herfra vil de fremmede artene bli frakta videre i lukka konteiner til forbrenning slik at de ikke sprer seg videre.

En ekstra stor takk sendes til elever fra Mjøndalen og Rosendal skole, som var med på dugnaden til tross for noe grått og vått vær. Sammen med engasjerte innbyggere, kommunalt ansatte og medlemmer fra Naturvernforbundet og Botanisk Forening bidro elevene til et vellykka arrangement.

Arbeidet fortsetter – Vil du være med?

Vi ønsker å fortsette kampen mot fremme arter. Ønsker du mer informasjon eller kanskje du vil være med i "lukekorpset"? Da er det bare å ta kontakt med Naturvernforbundet i Eiker, Buskerud Botaniske forening eller Nedre Eiker kommune.

Har du fremmede arter i hagen som du ønsker å fjerne? Mindre mengder kan puttes i lukka poser i restavfallet. Større mengder kan leveres i lukka poser på Mile gjenvinningsstasjon. Huske å legge posene i konteineren for fremmede arter.