Nedre Eiker har felles landbruksforvaltning med Øvre Eiker kommune. Landbrukskontoret holder til på rådhuset i Øvre Eiker.

Landbrukskontoret har ansvaret for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk, vilt og fiske i Øvre og Nedre Eiker.

Besøk Øvre Eiker kommunes nettsider for mere opplysninger om Landbrukskontoret.