Nedre Eiker har fra 1. januar 2019 felles landbruksforvaltning med Svelvik kommune.

Landbrukskontoret har ansvaret for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk, vilt og fiske.

Besøk Svelvik kommunes nettsider  for flere opplysninger om landbrukskontoret.