Renovasjon i Nedre Eiker utføres av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD). Mile er nærmeste gjenvinningsstasjon for Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Hentedager

Oversikt over hentedager for avfall finner du på RfDs nettside.

Avfallshenting om sommeren

Det er fra 2019 innført ny ordning for avfallshenting om sommeren. Hver enkelt husstand kan fra 2019 velge om avfallet skal hentes med samme frekvens gjennom hele året, eller om de ønsker å bestille renovasjonsbilen til å komme hjem til seg dobbelt så ofte i sommermånedene.

Informasjon om ordningen finner du på RfDs nettside.

Mile gjenvinningsstasjon

RfD har gjenvinningsstasjon på Mile. Se åpningstider m.m. på rfd.no. Foruten Mile kan du som innbygger i Drammensregionen fritt benytte øvrige gjenvinningsstasjon til RfD.

Som næringskunde må du imidlertid betale for levering av avfall.

Renovasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har ansvaret for henting av alt husholdningsavfall i de 9 eierkommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Modum, Svelvik og Sande.

Avfallet skal sorteres etter restavfall, papir, plast, glass- og metall. På deres nettsider finner du all informasjon du trenger om renovasjonsordningen, gjenvinning, resirkulering, levering av restavfall etc.

Klage på renovasjon

Dersom avfallet ditt ikke blir hentet til rett tid, søppeldunken din ikke trilles tilbake til rett plass eller avfallsbeholderen har blitt ødelagt, kan du henvende deg til RfD via skjemaet Meld fra om et problem eller via deres kundeservicetelefon 32 04 97 00.

Renovasjonsgebyr

Renovasjon faktureres to ganger i året:

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.