Miljøfyrtårnsertifisering av private bedrifter i Nedre Eiker

Første steg for å bli miljøfyrtårnsertifisert er å ta kontakt med stiftelsen Miljøfyrtårn.

På Miljøfyrtårns hjemmeside www.miljofyrtarn.no finnes oversikt over godkjente miljøfyrtårnkonsulenter som kan lose bedriften gjennom arbeidet med miljøanalyse, og sammen med bedriften utarbeide miljøstatus og handlingsprogram.

Kort veileder for Nedre Eiker-modellen

Nedre Eiker kommune utviklet i 2006 en modell hvor det ytre miljø inngår i HMS-arbeidet. Dette notatet gir en kort beskrivelse og veiledning i bruk av modellen.