Går du med tanker om å anskaffe en propantank til bruk i boligen er det en del krav som skal oppfylles.

Tillatelse

Det er Direktoratatet for brann og eksplosjonsvern (DBE) eller brannvesenet som gir tillatelse til oppbevaring av propan. Eier og bruker av anlegget er ansvarlig for å oppfylle vilkårene, og er innehaver av lagringstillatelsen.

Plassering

Tanken graves ned, og skal overdekkes med minimum 50 cm. Tanklokket skal stikke opp av bakken og må alltid være tilgjengelig for inspeksjon og oppfylling, men sikres mot tilgang av uvedkommende. Det legges rør i bakken fra tank til hus og monteres skap på utsiden av husvegg.

Sikkerhetsavstand

Plassering av tanken skal gjøres med en sikkerhetsavstand til tennkilder, så som åpen flamme, sveising, belysning og elektriske uttak.

Tanken skal ha en minimumsavstand til nabogrense, andre bygninger, biloppstillingsplasser osv på 3 meter.