Informasjon om veterinærvaktordningen.

Utenom ordinær arbeidstid er det veterinærer i veterinærvaktordningen som skal være i beredskap. Øvre Eiker kommune er driftsansvarlig for ordningen som er et samarbeid mellom flere kommuner.

Veterinærvakten

Tar i mot henvendelser utenom ordinær arbeidstid (kl. 08-16), dvs.:

  • hverdager fra kl. 16.00-08.00 dagen etter
  • helger fra kl. 16.00 fredag ettermiddag til kl. 08.00 mandag morgen.

Veterinærer tilknyttet den kommunale vaktordningen er:

  • Inge Saunes, tlf.: 908 88 032
  • Kristoffer Duch, tlf.: 920 85 186
  • Marita Hvål, tlf.: 986 27 470
  • Ragnhild Thorrud, tlf.: 905 66 760

For skadde eller syke dyr, ta kontakt med din faste veterinær, eller den kommunale veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid.

For eierløse skadde eller påkjørte dyr og løse hunder, ta kontakt med politiet på 02800.

For bekymringsmeldinger eller mistanke om alvorlig smittsom dyresykdom kontaktes Mattilsynet