Informasjon om felles veterinærvaktordning mellom Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg og Flesberg.

Veterinærvakten tar i mot henvendelser utenom ordinær arbeidstid (kl. 08-16), dvs.:

  • hverdager fra kl. 16.00-08.00 dagen etter
  • helger fra kl. 16.00 fredag ettermiddag til kl. 08.00 mandag morgen.

Veterinærer tilknyttet den kommunale vaktordningen er:

  • Ragnhild Thorrud, tlf.: 905 66 760
  • Inge Saunes, tlf.: 32 72 45 85
  • Kristoffer Duch, tlf.: 920 85 186
  • Heidi Magnus, tlf.: 971 29 994

En av veterinærene har vakt. Du får beskjed om hvem det er hvis du ringer ett av numrene over. Øvre Eiker kommune er driftsansvarlig for ordningen, som er et samarbeid mellom flere kommuner.

NB! For eierløse skadde eller påkjørte dyr og løse hunder, ta kontakt med politiet på 02800.

For bekymringsmeldinger eller mistanke om alvorlig smittsom dyresykdom kontaktes Mattilsynet.