siri marie skøien

Kommunalsjef Tekniske tjenester

Andreas Farsjø

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling

Hvis du har sendt inn en bygge-/delesak, må du ta kontakt med saksbehandler på e-postadressen oppgitt i orienteringsbrevet. 

For generelle byggesakspørsmål har vi telefon- og besøkstid mandag-fredag kl. 12-14, tlf.: 481 44 461 (gjelder ikke hvis du allerede har en pågående byggesak) 

Plan- og byggesaker for Svelvik kommune behandles av Nedre Eiker kommune fra 01.09.2017. Telefon- og besøkstid mandag-fredag kl. 12-14 på rådhuset, Nedre Eiker, eller telefon: 32 23 25 00, evt. rådhuset i Svelvik onsdager kl. 09-15.

 

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00