Skal du bygge selv og ønsker enklere og mer brukervennlig søknadsblankett? Les mer under "Skjemaer og blanketter for byggesøknad"

siri marie skøien

Kommunalsjef Tekniske tjenester

Andreas Farsjø

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling

Byggesak har telefon- og besøkstid mandag-fredag fra kl. 12 til kl. 14.

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00