Skal du bygge selv og ønsker enklere og mer brukervennlig søknadsblankett? Les mer under Skjemaer og blanketter for byggesøknad

siri marie skøien

Kommunalsjef Tekniske tjenester

Andreas Farsjø

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling

Byggesak har telefon- og besøkstid mandag-fredag kl. 12-14. De som allerede har innsendt bygge/delesak, må ta kontakt med sin saksbehandler på oppgitt epostadresse. 

Plan- og byggesaker for Svelvik kommune behandles av Nedre Eiker fra 01.09.2017. Telefontiden er den samme som for Nedre Eiker, mandag-fredag kl. 12-14.

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00