Andreas Farsjø

Kommunalsjef Tekniske tjenester (kst.)

Richard Sletten Nilsen

Avdelingsleder Samfunnsutvikling

Erling Rud

Avdelingsleder Geodata

Jøran Helene Stake

Avdelingsleder Byggesak (kst.)

Hvis du har sendt inn en bygge-/delesak, må du ta kontakt med saksbehandler på e-postadressen oppgitt i orienteringsbrevet. 

For generelle byggesakspørsmål har vi telefon- og besøkstid mandag, onsdag, fredag kl. 12-14, og torsdag og torsdag fra kl. 10-14. Tlf.: 481 44 461 (gjelder ikke hvis du allerede har en pågående byggesak) 

Plan- og byggesaker for Svelvik kommune behandles av Nedre Eiker kommune. Telefon- og besøkstid er mandag, onsdag og fredag fra kl. 12-14 og tirsdag og torsdag fra kl. 10-14. Ta kontakt ved å møte opp på rådhuset i Nedre Eiker eller ring 32 23 25 00. På onsdager er både telefon- og besøkstid kl. 09-15 på rådhuset i Svelvik.

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00