Richard Sletten Nilsen

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling (kst.)

Jade Winther Kristiansen

Avdelingsleder Byggesak

Siri Kluck Lottrup

Avdelingsleder Arealplan (kst.)

Erling Rud

Avdelingsleder Geodata

Hvis du har sendt inn en bygge-/delesak, må du ta kontakt med saksbehandler på e-postadressen oppgitt i orienteringsbrevet. 

For generelle byggesakspørsmål har vi telefon- og besøkstid mandag-fredag fra kl. 12-14, tlf.: 481 44 461 (gjelder ikke hvis du allerede har en pågående byggesak) 

Plan- og byggesaker for Svelvik kommune behandles av Nedre Eiker kommune. Telefon- og besøkstid er mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 12-14. Ta kontakt ved å møte opp på rådhuset i Nedre Eiker eller ring 32 23 25 00. På onsdager er både telefon- og besøkstid kl. 09-15 på rådhuset i Svelvik.

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Gamle Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00