Richard Sletten Nilsen

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling (kst.)

Jade Winther Kristiansen

Avdelingsleder Byggesak

Siri Kluck Lottrup

Avdelingsleder Arealplan (kst.)

Erling Rud

Avdelingsleder Geodata

Kontaktopplysninger

Hvis du har sendt inn en bygge- eller delesak

Ta kontakt med saksbehandler på e-postadressen oppgitt i orienteringsbrevet.

For generelle byggesakspørsmål, hvis du ikke har en pågående byggesak

Ta kontakt i telefon- og besøkstid mandag, onsdag og torsdag fra kl. 12-14, eller ring 481 44 461 

Plan- og byggesaker for Svelvik kommune behandles av Nedre Eiker kommune. 

Byggesak har telefon- og besøkstid onsdager kl. 09-15 på rådhuset i Svelvik, eller mandag og torsdag fra kl. 12-14 på rådhuset i Mjøndalen, eller ring 481 44 461. 

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Gamle Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00