Velkommen til byggesaksdag onsdag 31. mai kl. 09-19.

siri marie skøien

Kommunalsjef Tekniske tjenester

Andreas Farsjø

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling

Byggesak har telefon- og besøkstid mandag-fredag fra kl. 12 til kl. 14.

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00