Når man skal innrede en kjeller- eller loftsdel til beboelsesrom må man søke om dette. Dette betegnes som «bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel».

Hva som inngår i begrepene hoveddel og tilleggsdel defineres i Byggteknisk forskrift. I boliger er rom definert enten som hoveddel eller tilleggsdel. Se oversikt over hvilke rom som hører inn under de forskjellige begrepene

Normalt vil en tiltakshaver selv kunne søke om, og utføre, en bruksendring uten å kontakte et foretak med ansvarsrett, men dersom man gjør inngrep i byggets bærende konstruksjoner vil dette kreve ansvarsrett. Man kan også som et alternativ søke som selvbygger.

Dersom bruksendringen endrer på areal utvendig (for eksempel utvendig kjellertrapp eller lyskasser rundt kjellervinduer) må du også tegne dette inn på et situasjonskart. Hvilke dokumenter som skal leveres er avhengig av tiltaket og/eller om det berører dine naboer. Saker som berører naboen kan for eksempel være at det settes inn et vindu i en vegg mot naboen der det ikke er vindu fra før.

A) Dette må du gjøre dersom et ansvarlig foretak skal sende inn søknaden:

  • Kontakte et ansvarlig foretak som utarbeider all nødvendig dokumentasjon.

B) Følgende dokumentasjon må leveres dersom naboer ikke berøres:

C) Følgende dokumentasjon må leveres dersom naboer berøres:

D) Som selvbygger og naboer ikke berøres må følgende dokumentasjon leveres:

E) Som selvbygger og naboer berøres må følgende dokumentasjon leveres:

  • Søknadsskjemaene (blankett 5174 «Søknad om tillatelse til tiltak» og eventuelt blankett 5175 «Opplysninger om tiltakets ytre rammer»
  • Situasjonsplan, opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel. Les mer om bruk av situasjonsplan med link for bestilling 
  • Fagmessig utførte tegninger av hvordan det skal bli (plantegning og fasader som tiltaket skjer endringer på)
  • Søknad om ansvar (blankett 5184 «Søknad ansvarsrett som selvbygger»)
  • Når arbeidene er gjennomført må du søke om ferdigattest før du kan ta arealene i bruk. Når et foretak har søkt om tillatelse for deg, sender de inn søknad om ferdigattest sammen med nødvendige dokumenter.

F) Dersom du har søkt som selvbygger må følgende dokumenter sendes inn: