Våre byggesaksbehandlere kan veilede og svare på spørsmål vedrørende byggetiltak eller deling av eiendom i Nedre Eiker eller Svelvik.

Har du allerede sendt inn bygge- eller delesak og lurer på status i saken?

  • I vårt saksarkiv kan du finne all inn og utgående post i din sak.
  • Ønsker du kontakt med saksbehandler for din sak, så benytter du epostadreesse til saksbehandler som oppgitt i orienteringsbrevet vi sender deg etter å ha mottatt din søknad. E-post benyttes både til å stille spørsmål eller be om tidspunkt for møte/samtale.
  • Har du ikke tilgang til epost, kan du ringe Innbyggerkontakten 32 23 25 00 mellom 08.30-15. Disse formidler din henvendelse til sakshandler, som deretter kontakter deg.

Har du et generelt spørsmål?

Dette er et tilbudet  beregnet på de som ennå ikke har sendt inn bygge-/delesak.

For byggesaker i Nedre Eiker kommune

  • Vi har telefon- og besøkstid tirsdag og torsdag kl. 10-14 eller mandag, onsdag, fredag kl. 12-14

Besøksadresse er: Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen (Rådhuset i Nedre Eiker), eller pr. telefon: 481 44 461.

Ved henvendelse vil du komme til første ledige saksbehandler.

For byggesaker i  i Svelvik kommune

  • Vi har telefon- og besøkstid i Svelvik hver onsdag kl. 09-15.

Besøksadresse er: Åsgaten 24, 3060 Svelvik (Svelvik rådhus), eller pr. telefon: 33 78 01 00.

  • Øvrige dager: telefon- og besøkstid i Nedre Eiker mandag-fredag kl. 12-14.

Besøksadresse er: Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen (Rådhuset i Nedre Eiker), eller pr. telefon: 32 23 25 00.

Vi kan gi informasjon om:

Vi kan dessverre ikke hjelpe med:

  • Å vurdere om byggetiltaket kan godkjennes (Fordi dette må vurderes av saksbehandler når saken er mottatt i komplett stand innenfor gjeldende saksbehandlingstider)
  • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
  • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
  • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler. Fordi dette kan kun gjøres av saksbehandleren selv.

Vi anbefaler deg istedet å lese vår nettside "byggesak steg for steg" her vil du finne mye informasjon som vil gi deg svar på mange spørsmål.