Våre byggesaksbehandlere kan veilede og svare på spørsmål vedrørende byggetiltak eller deling av eiendom i Nedre Eiker eller Svelvik.

Redusert telefon- og besøkstid

På grunn av lav bemanning og stor saksmengde vil det være midlertidig redusert telefon- og besøkstid på byggesaksavdelingen fra 1. november. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre innbyggere! Informasjon om når vi er tilgjengelige finner du nedenfor. (Frem til 1. november har vi telefon og besøkstid mandag, onsdag og fredag kl. 12-14 og tirsdag og torsdag 10-14.)

Har du allerede sendt inn bygge- eller delesak og lurer på status i saken?

  • I vårt saksarkiv kan du finne all inn og utgående post i din sak.
  • Ønsker du kontakt med saksbehandler for din sak, så benytter du epostadreesse til saksbehandler som oppgitt i orienteringsbrevet vi sender deg etter å ha mottatt din søknad. E-post benyttes både til å stille spørsmål eller be om tidspunkt for møte/samtale.
  • Har du ikke tilgang til epost, kan du ringe Innbyggerkontakten 32 23 25 00 mellom 08.30-15. Disse formidler din henvendelse til sakshandler, som deretter kontakter deg.

Har du et generelt spørsmål?

Dette er et tilbudet  beregnet på de som ennå ikke har sendt inn bygge-/delesak.

For byggesaker i Nedre Eiker kommune

  • Vi har telefon- og besøkstid tirsdag og torsdag kl. 10-14 

Besøksadresse er: Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen (Rådhuset i Nedre Eiker), eller pr. telefon: 481 44 461.

Ved henvendelse vil du komme til første ledige saksbehandler.

For byggesaker i Svelvik kommune

  • Vi har telefon- og besøkstid i Svelvik hver onsdag kl. 09-15.

Besøksadresse er: Åsgaten 24, 3060 Svelvik (Svelvik rådhus), eller pr. telefon: 33 78 01 00.

  • og telefon- og besøkstid i Nedre Eiker tirsdag og torsdag kl. 10-14.

Besøksadresse er: Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen (Rådhuset i Nedre Eiker), eller pr. telefon: 32 23 25 00.

Vi kan gi informasjon om:

Vi kan dessverre ikke hjelpe med:

  • Å vurdere om byggetiltaket kan godkjennes (Fordi dette må vurderes av saksbehandler når saken er mottatt i komplett stand innenfor gjeldende saksbehandlingstider)
  • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
  • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
  • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler. Fordi dette kan kun gjøres av saksbehandleren selv.

Vi anbefaler deg istedet å lese vår nettside "byggesak steg for steg" her vil du finne mye informasjon som vil gi deg svar på mange spørsmål.