1. Trenger du å søke?

En del enklere tiltak er unntatt fra søknadsplikten. Husk allikevel at dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen, og at alle regler og bestemmelser følges.

Sjekk gjerne Direktoratet for Byggkvalitet sin veileder for å finne ut om ditt tiltak er unntatt søknadsplikt.

Hvis tiltaket er søknadspliktig, må du bl.a. avklare om du kan utføre tiltaket som selvbygger, eller om tiltaket må utføres av et ansvarlig firma.