2. Før du søker

Finn ut hva som gjelder for din eiendom

  • Evt. reguleringsplan der du bor (fyll inn adr. eller gbnr i vårt Webkart, og legg på karttype "reguleringsplan". Er ønsket tiltak ikke i tråd med reguleringsplan må du søke dispensasjon.
  • Husk at du må følge avstandskrav til nabogrense (forskjellig ettersom type tiltak), til andre bygg på eiendommen (minimum 1 meter), til vei (minimum 15 meter) og vann/avløp (minimum 4 meter) for at du skal unngå å søke. 
  • Før du graver må du vite om det er kabler/ledninger i grunnen, og hvor disse er. (fyll inn adr. eller gbnr i vårt Webkart, og legg på karttype "vann og avløp". for å se kommunale vann og avsløpsledninger i grunnen.) Gravesøknad melder du inn hos Gravemelding.no. De tilbyr også hjelp til påvisning av kabler og ledninger i grunnen.

Fortsatt usikker? Bestille Forhåndskonferanse

Hvis det er flere usikkerhetsmomenter i tiltaket, eller du har mange spørsmål, kan du

  • bestille en forhåndskonferanse med kommunen.
  • Forhåndskonferanseskjemaet fylles ut med en forklaring på hva slags tiltak du ønsker å gjennomføre.
  • Ta gjerne med skisser av tiltaket og plassering i kartet når du kommer til møtet, slik at det er enklere å dikutere saken.

Jo flere bakgrunnsopplysninger vi har før og under møtet, desto bedre svar får du på møtet. Målet er at vi får avklart rammene som gjelder for din eiendom, slik at du får svar og veiledning før du fortsetter planleggingen.

Bestill situasjonskart

Skal du søke om et tiltak må du først bestille situasjonkart fra kommunen. Du skal tegne inn og målsette det planlagte tiltaket i kartet. Situasjonkartet skal ikke være eldre enn 1. år.