Lenker til blanketter og hva er viktig å huske på

Søknadsblanketten og øvrige skjemaer kan skrives ut, fylles inn og sendes pr. post, eller kan utfylles og sendes digitalt via Byggsøk.

Utfylling av skjema

Det som er viktig å huske på er at blankettene skal være fullstendig utfyllt, inkludert opplysninger om gjeldende regulerings- og kommuneplan og utregnet BYA (ved tilbygg/nybygg). Er ikke blanketten utfyllt korrekt vil du få saken i retur, og saksbehandlingstiden blir vesentlig forlenget. 

Pilotprosjekt - enklere og mer brukervennlig søknadsblankett

For tiden deltar Nedre Eiker i et pilotprosjekt på vegne av Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) for å teste ut mer brukervennlige søknadsskjemaer for byggetiltak untatt ansvarsrett (dvs. tiltak du har lov til å utføre som selvbygger). Dibk har i den anledning laget en veileder "veien til komplett byggesøknad". Det anbefales å benytte seg av skjemaene (se link under), spesielt for deg som førstegangssøker.

Her finner du pilot for søknadsskjema og nabovarsling

Her finner du opprinnelige søknadsskjemaer og blanketter