Lenker til blanketter og hva er viktig å huske på

Søknadsblanketten og øvrige skjemaer kan skrives ut, fylles inn og sendes pr. post, eller kan utfylles og sendes digitalt via Byggsøk.

Skal du bygge selv, og ønsker enklere og mer brukervennlig søknadsblankett?

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har utviklet mer brukervennlige søknads- og nabovarselskjemaer for byggetiltak unntatt ansvarsrett 

Deres nettside "søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter" inneholder lenker til både:

  • søknadsskjema,
  • nabovarsling og
  • nabokvittering

For å gjøre søkeprosessen enklere for folk flest, har Direktoratet også laget en god veileder "åtte steg fra ide til ferdig søknad" og en kortfilm som viser søknadsprosessen, som anbefales å se gjennom.

Standard byggesaksblanketter

Standard søknadsskjemaer og blanketter (må benyttes for ansvarlig søker)

Komplett utfylling av skjema er viktig!

Det som er viktig å huske på er at blankettene skal være fullstendig utfyllt, inkludert opplysninger om gjeldende regulerings- og kommuneplan og utregnet BYA (ved tilbygg/nybygg). Er ikke blanketten utfyllt korrekt vil du få saken i retur, og saksbehandlingstiden blir vesentlig forlenget.