Tiltak som ikke oppfyller kravene til å være fritatt fra søknad, må omsøkes. Du må da vurdere om du skal sende søknad uten ansvarsrett eller med ansvarsrett.

Søknad uten ansvarsrett, plan- og bygningsloven §20-4

Dette gjelder de tilfeller en privatperson skal sende inn søknad og selv utføre et byggetiltak.

Søknad med ansvarsrett,  plan- og bygningsloven §20-3

Dette gjelder for mer kompliserte/større tiltak som krever at søknad og byggearbeid utføres av en profesjonell aktør. Søkers kunnskap må dokumenteres ved at det foreligger sentral godkjenning, eller at søker erklærer ansvarsrett. Ekspempler på tiltak som krever ansvarsrett er bolighus, større bygninger, endring av tak, bærende kontruksjon og bruksendring til separat utleieboenhet.

Det finnes to forskjellige søknadsformer: