For søknad i to-trinn, er

Tiltaket kan ikke igangsettes med kun rammetillatelse. Etter at kommunen har gitt rammetillatelse, må det søkes igangsettingstillatelse. Når igangssettingstillatelse mottas, kan tiltaket igangsettes.