Tildeling og endring av adresse, merking med husnummerskilt og bolignummer

Tildeling og endring av adresse

Når nye veier etableres og når kommunen behandler søknad om fradeling og opprettelse av ny eiendom vil man samtidig gi den nye veien eller eiendommen adresse og evt. husnummer. Nye adresser sendes på høring til berørte eiere.

I enkelte tilfeller vil det bli gjort endring av eksisterende adresser, som f.eks i forbindelse med kommunesammenslåingen. Både Drammen og Nedre Eiker hadde flere gater/veier med samme navn, noe som medførte at en del gater/veier måtte få nye navn.

Fullstendig oversikten over tidligere adresser og nye adresser for Nedre Eiker kommune (excel-ark)

Hvilke bygninger skal ha adresse?

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller andre bygg som har mange besøkende (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker, og så videre), gis adresse av kommunen.

Nye vei- eller stedsnavn utløser også behov for adressering.
Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes - blant annet for at utrykningskjøretøy skal finne raskt fram.

Les mer om adresser på Kartverkets nettsider.

Husnummerskilt

  • Det er du som eier (evt. fester/tiltakshaver) som har ansvar for å merke bygningen/eiendommen med adressenummer og som tar kostnaden ved merkingen.
  • Skiltet skal plasseres synlig fra vei (hovedvei eller atkomstvei). 
  • Kommunen bekoster nye skilt ved omadressering.

Husk at skiltet er der for at sykebil, brannvesen, drosjesjåfører, postbud og andre besøkende skal finne frem til deg.

Nummerskilt kan bestilles på postens skiltbutikk

Bruksenhetsnummer (tidligere kalt bolignummer)

  • Alle boliger har i tillegg til adresse og husnummer også et bruksenhetsnummer (tidligere kalt bolignummer).
  • Bruksenhetsnummeret er et klistremerke som settes ved siden av døra/på dørbladet.
  • Alle eneboliger med kun én boenhet har alltid bruksenhetsnummer "H0101". Disse trenger ikke slik merking.
  • I hus med flere boenheter har hver enhet eget bruksenhetsnummer. Hver boenhet skal derfor ha klistremerke (med rett bruksenhetsnummer) som settes ved siden av døra/på dørbladet. 

Hva betyr bruksenhetsnummeret?

Har du f.eks. bruksenhetsnummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i en hovedetasje (H=hovedetasje, K=kjeller, U=underetasje, L=loft), at denne ligger i etasje nr. 2 (02) og at din leilighet er nummer tre fra venstre (03). 

Mangler du slikt merke? Klistrelapper med brukenhetsnummer kan bestilles på postens skiltbutikk.

Før du bestiller, så er det viktig å sette seg inn i hvordan du fastsetter riktig bruksenhetsnummer på Kartverkets nettside.

Flyttemelding

Dersom du skal flytte må du melde i fra om ny adresse til Skatteetaten og til Posten.

Har du spørsmål i forbindelse med adressetildeling på din eiendom kan du ta kontakt med kart- og geodataavdelingen.