1. Situasjonskart over eiendommen skal ikke være eldre enn 1 år. Tegn inn ny(e) målsatte delelinje(r)/eiendomsgrense(r), foreslått hus- og garasjeplassering (Se veileder for utregning av BYA), uteareal, inntegnet avkjørsel, inntegnet parkerings og snuplassareal for både gjenværende og ny parsell, 
  2. Gjenpart m/kvittering for nabovarsel.
  3. Vise utregnet  grønn overflatefaktor (GOF)
  4. Vedlegge geotekniske undersøkelser i områder der dette er påkrevd (kvikkleire/rasfare)
  5. Nye rettigheter/servitutter for vei og vannrett (må innsendes i 2 eksemplarer av original). Les mer om servitutter på Kartverket.no
  • Søknad med ovennevnte vedlegg sendes til: Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen, eller med epost: 
  • Saksbehandlingstiden er 3 uker, etter at saken er mottatt i komplett utgave inkludert alle nødvendige vedlegg.