Er eiendommen uregulert så betyr dette at det ikke finnes en reguleringsplan som omfatter din eiendom.

I såfall er det bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som gjelder. Dersom deling ikke er i samsvar med kommuneplanen må det søkes om dispensasjon, jf. Plan– og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.

For å se kommuneplanen i kartløsningen - Søk frem din adr./eller gårds-, og bruksnummer i "hurtigmenyen" og velg kartlagstype kommuneplan