Fyringsanlegg er i likhet med andre bygningstekniske installasjoner regulert av plan og bygningslov med forskrifter

Etablere ny pipe/Rehabilitere pipe

Etablering av ny pipe eller rehabilitering av pipe i eksisterende bolig skal omsøkes iht. plan og bygningslovens §20-3. Det er krav om at arbeidet skal gjennomføres av ansvarlig søker. Søknaden har 3 ukers behandlingstid, så fremt all dokumentasjon foreligger. Snittegning som viser pipeløpet i boligen skal vedlegges søknaden. Det kreves også søknad om ferdigattest når arbeidet er ferdigstillt.

Få mer informasjon om søknad om tiltak med ansvarlig søker.

  • Gebyr for rehabilitering og oppføring av piper samt ferdigattest (se punkt 3.2.2. i regulativet under byggesaker)

Montering av ildsted

Montering av selve ildstedet til eksisterende pipe er ikke søknadspliktig, men det skal sendes melding til brannvesenet. På brannvesentes nettsider Drammen brannvesen IKS finner du nødvendig skjema. 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Feiing og tilsyn av pipe og fyringsanlegg utføres av Drammenregionens brannvesen IKS (Drbv) Feiehyppighet fastsettes ut fra en kartlegging utført av DrBv. Tilsynet inkluderer også kontroll av slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier.