Kommunens kartløsning inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, plandata og en rekke temakart. Gjennom kartløsningen får man tilgang på alle kartdata som ikke er unntatt offentligheten.

Kartet er nyttig for å kunne regne ut BYA i en byggesak, se grense mot nabo, eller for å finne ut hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder der du bor. her kan du lese mer om hvordan du går frem for å finne denne informasjonen.

Hurtigveiledning i korte trekk 

Blå knapp "Hurtigmeny" (ca. midt på siden) - åpner søkefelt for søk på adresse, gårds og bruksnummer osv. Etter å ha fått opp søkefelt for utfylling av dette, vil du nederst i venstre hjørne finne

"Kartlag"knapp (nederst venstre hjørne) - Her kan du hake av for visning av planer, vann og avløp, grunnforhold osv.

"Verktøy"knapp oppe til høyre - Her får du følgende muligheter:

  • Hjem - bl.a.mulighet for "utskrift" eller "eksport" hvis du ønsker kartutsnittet kopiert til en fil/mail osv.
  • Søk - samme søkefunksjonaltiet som under "hurtigmeny" (se over)
  • Kartinnhold - Her kan du bl.a. legge på kartlag på samme måte som under "kartlag" ovenfor, du kan se flyfoto av kommunen fra forskjellige årstall i "Norge i bilder" og på sikt vil det komme google street view-tilgang under "eksterne kart"
  • Verktøy - gir bl.a. mulighet for å måle i kartet, enten distanse eller areal
  • Plan - Ved å gå inn på "planarkiv", kan du søke på adresse å få oversikt over hvilke reguleringsplaner med kart og bestemmelser, som er gjeldende på omsøkte adresse. 

Gå til Kartløsningen.

Viktig informasjon

Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med omsetning av eiendom gjennom  Ambita Infoland.