kommunens kartløsning

Kommunens kartløsning inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, plandata og en rekke temakart. Gjennom kartløsningen får man tilgang på alle kartdata som ikke er unntatt offentligheten.

Ved hjelp av søkemuligheter som adresser, eiendom, stedsnavn, skoler, barnehager og kommunale tjenester, kan du hente fram kartutsnitt. Kartsiden gir deg også anledning til å konstruere linjer, sirkler og figurer, supplere kartet med tekst, måle avstander og arealer m.m. Kartutsnittet kan så skrives ut eller kopieres inn i et dokument.

I brukerveiledningen vil du finne beskrivelser som forklarer deg hvordan du kan hente ut informasjon fra kartsiden.

Kartløsningen fungerer best med Internet Explorer v 7.0 eller nyere.

Viktig informasjon

Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med omsetning av eiendommer. Slike dokumenter kan bestilles gjennom Infoland.

Beskrivelse av hvordan tiltaket skal tegnes inn i situasjonskartet. (NB: LAG LENKE)